Vejen til din udvikling

Coaching er samtale, der skaber forandring

Coaching handler om, at du gennem samtale får refleksioner og redskaber til at handle og udvikle dig selv og din situation. Udgangspunktet er dine drømme, dine styrker og dine evner - ikke dine fejl og mangler.

Den systemiske tankegang tilbyder forståelser, redskaber og teknikker til en anerkendende, positiv og konstruktiv coachingstil. Coachen fungerer som "gamemaster" og styrer og koordinerer samtalen hen imod de mål, som vi sammen har aftalt. Og coachen skaber rum for din udvikling gennem inspirerende spørgsmål og hypoteser, der tilbyder dig nye vinkler på din situation.

Temaer i coachingen kan være af både arbejdsmæssig og privat karakter. Eller begge dele, for livet hænger ofte sammen.

Coachingsamtalen foregår i et lukket, fortroligt rum.